Cysylltwch â thîm NWCP a llofnodwch y Cytundeb Mynediad. Rydych chi’n gallu dechrau defnyddio’r Fframwaith ar unwaith.

Cliciwch yma i fynd i’r wybodaeth ar bob un o’r Fframweithiau

Mae’r Fframwaith yn cynnig amrywiaeth o ffurfiau o Gontract y gellir eu defnyddio, cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

Mae’r Fframwaith yn rhedeg o 1 Mehefin 2024 – 31 Mai 2028.

Gellir defnyddio’r Fframwaith i gyflawni datblygiadau adeiladu yn y sector cyhoeddus, gan gynnwys prosiectau a ariennir drwy Raglen Ddysgu Cymunedau Cynaliadwy (SCfL) ac adeiladu neu adnewyddu tai cymdeithasol ehangach.

Oes, gellir rhoi dyfarniadau uniongyrchol ar yr amod nad yw’r gwerth adeiladu amcangyfrifedig yn uwch na’r trothwy Caffael Cyhoeddus.

Mae’r Fframweithiau’n cynnig llwybr cyflym ac effeithlon i Gontractwyr. Gyda phrosiectau Adeiladu yn Unig, mae’r cleient yn parhau i gyflogi’r tîm dylunio, a gyda Dylunio ac Adeiladu, bydd y contractwr yn cyflogi tîm dylunio. Gall y tîm dylunio fod yn rhan o’r gystadleuaeth fach.

Cynhelir mini-gystadleuaeth gyda Constructor Partners sydd wedi cadarnhau bod ganddynt y capasiti a’r gallu i gyflawni’r cynllun. Cyhoeddir hwn gan y Cleient, gyda chefnogaeth tîm NWCP.

Mae’r ffi Rheoli Fframwaith yn cael ei adennill drwy’r Cleient, cysylltwch â ni i drafod.