Dychwelyd i bawb

Ysgol Lôn Barcas, Wrecsam

Darllenwch Adeiladu

Roedd y prosiect dylunio ac adeiladu hwn yn cynnwys ymestyn y cyfleuster ysgol presennol i ddarparu gofod dysgu ychwanegol, cyfleuster meithrin newydd a mwy o gapasiti ystafelloedd dosbarth i hwyluso cynnydd yn nifer y disgyblion o 210 i 315.

In summary

Sector

Addysg

Awdurdod lleol

Wrecsam

Contractwr

Darllenwch Adeiladu

Gwerth

£1.6m

Ffurf y Contract

JCT D&B 2016

Math dosbarthu

Dylunio ac Adeiladu

Cleient

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos

Mae'r prosiect hwn yn cadw at y Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. I ddysgu mwy cliciwch yma