Dychwelyd i bawb

Ysgol Cynfran, Llysfaen, Cyngor Sir Conwy

RLDavies a'i Fab Cyf

Penodwyd RLDavies & Son Ltd yn brif gontractwr gan Gyngor Sir Conwy i ymgymryd ag estyniadau blaen a chefn Ysgol Cynfran, Llysfaen.

Gan fod yr ysgol yn gweithredu’n llawn a gwersi wedi’u dysgu o brosiectau tebyg, buom yn gweithio gyda’r ysgol i ddatblygu’r Cynllun Rheoli Traffig ymhell cyn i’r gwaith ddechrau. Cyfarfu ein swyddog iechyd a diogelwch gyda’r prifathro i sefydlu amserlen yr ysgol a sicrhau ein danfoniadau, nid oedd gwaith adeiladu yn effeithio ar weithrediadau’r ysgol. Fe wnaethom hefyd osod parwydydd i sicrhau gwahaniad diogel rhwng yr ysgol bresennol a’r safleoedd adeiladu yn y blaen a’r cefn.

Yn ystod y broses adeiladu, darganfuwyd gwasanaethau presennol nad ydynt wedi’u dangos ar unrhyw gynlluniau cyfleustodau. Cafodd y gwasanaethau hyn eu hynysu ar unwaith, a hysbyswyd y prifathro a’r cleient ar unwaith. Wrth adolygu’r llwybr critigol, roeddem yn gallu adolygu’r rhaglen i ganiatáu i waith symud ymlaen mewn meysydd eraill ac atal oedi i’r dyddiad cwblhau cyffredinol.

Gwerth Ychwanegol – Roedd yr ysgol wedi crybwyll cyflwr diffygiol un o’r cabanau porta. Fel arwydd o ewyllys da, gosododd RLD gladin newydd ar y ffasadau allanol a gosod gorffeniad addurnol.

In summary

Sector

Addysg

Awdurdod lleol

Conwy

Contractwr

RLDavies a'i Fab Cyf

Gwerth

£461K

Ffurf y Contract

NEC 4 Opsiwn B

Dechrau - Cwblhau

32 wythnos

Cleient

Cyngor Sir Conwy

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos

Mae'r prosiect hwn yn cadw at y Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. I ddysgu mwy cliciwch yma