Dychwelyd i bawb

Ysgol Corn Hir

Wynne Adeiladu

Penodwyd Wynne Construction gan Gyngor Sir Ynys Môn i adeiladu ysgol gynradd newydd Ysgol Corn Hir sydd wedi ei lleoli ar gyrion Llangefni. Gan gymryd lle’r hen ysgol, mae’r adeilad wedi’i ariannu’n rhannol gan y rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu ac mae’n cynnwys y cyfleusterau diweddaraf i greu amgylchedd dysgu ysbrydoledig a modern.

In summary

Sector

Addysg

Awdurdod lleol

Ynys Mon

Contractwr

Wynne Adeiladu

Gwerth

£10 miliwn

Ffurf y Contract

JCT Dylunio ac Adeiladu 2016

Dechrau - Cwblhau

Mehefin 2021 - Ebrill 2023

Cleient

Cyngor Sir Ynys Môn

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos

Mae'r prosiect hwn yn cadw at y Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. I ddysgu mwy cliciwch yma