Dychwelyd i bawb

Ysgol Bro Alun, Wrecsam

Darllenwch Adeiladu

Roedd y prosiect adeiladu yn unig hwn yn ehangu’r ddarpariaeth addysgu yn Ysgol Bro Alun mewn ymateb i’r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal leol. Wedi’i ddylunio a’i adeiladu gan sefydliadau lleol, roedd y prosiect yn cyfateb i’r ‘adain’ addysgu bresennol yn ei adeiladwaith ffrâm ddur gyda tho sêm yn sefyll a phaneli wal bensaernïol allanol.

Wedi’i gyflwyno yng nghanol pandemig COVID-19, roedd heriau lluosog i’w goresgyn er mwyn sicrhau’r buddion mwyaf i’r gymuned leol.

Er gwaethaf yr heriau hyn, gweithiodd Read ar y cyd â’r cleient ac asiantaethau cymorth lleol i ddarparu budd hirdymor wedi’i dargedu ac sy’n berthnasol i leoliad.

In summary

Sector

Addysg

Awdurdod lleol

Wrecsam

Contractwr

Darllenwch Adeiladu

Gwerth

£1.3m

Ffurf y Contract

JCT Canolradd 2016

Math dosbarthu

Adeiladu yn Unig

Cleient

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos

Mae'r prosiect hwn yn cadw at y Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. I ddysgu mwy cliciwch yma