Dychwelyd i bawb

Ysgol Awel y Mynydd

Gareth Morris Adeiladu

Penodwyd GMC yn Brif Gontractwr i gyflwyno’r prosiect hwn yn Ysgol Awel y Mynydd ar gyfer ein cleient a gaffaelwyd gan Gyngor Sir Conwy o dan fframwaith Partneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru.

Roedd y Prosiect i’w gyflwyno i’r safonau ansawdd uchaf, o fewn cyfnod y contract ac o fewn y gyllideb heb unrhyw ddiffygion adeg trosglwyddo.

Cyflawnwyd y prosiect hwn yn ystod anterth y Pandemig COVID-19 a oedd yn cyfyngu ar ein gallu i fynd i mewn i asiantaethau allanol megis grwpiau cymunedol, canolfannau gwaith, ysgolion a cholegau ac ar gyfer unigolion nad ydynt yn gwbl angenrheidiol i’r gwaith fynd i’r safle.

In summary

Sector

Addysg

Awdurdod lleol

Conwy

Contractwr

Gareth Morris Adeiladu

Gwerth

£575,540

Ffurf y Contract

JCT canolradd 2011

Dechrau - Cwblhau

35

Math dosbarthu

Prosiect Adeilad Newydd

Cleient

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos

Mae'r prosiect hwn yn cadw at y Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. I ddysgu mwy cliciwch yma