Dychwelyd i bawb

Cyfle i ehangu McKenzie a Jones Joinery

Yr Her

Trwy flynyddoedd o weithio ar brosiectau tebyg, dechreuodd Stuart McKenzie a Stuart Jones weithio fel unig grefftwyr. Un o elfennau caletaf a hollbwysig unrhyw gwmni adeiladu llwyddiannus ledled y DU yw arwain gwaith yn y dyfodol.

Yr Ymateb

Yn dilyn derbyn yr hysbyseb ar gyfer digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr y prosiect a drefnwyd gan Read Construction, cysylltodd y ddau â Read fel partneriaeth yn ystod camau cychwynnol Prosiect Ysgol Gynradd Cyffordd Llandudno. Roedd y digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr yn caniatáu iddynt gwrdd â thîm Read a thrafod cyfleoedd sydd ar ddod ar y prosiect.

Y canlyniadau

Ym mis Ebrill 2016 cawsant gyfle i gwblhau rhywfaint o’r gwaith dros gyfnod prawf o bythefnos. Yn dilyn y treial, cododd cyfleoedd a gwaith pellach ar y prosiect, gan alluogi’r ddau i ehangu nifer y cwmnïau a dod â mwy o weithwyr i mewn i weithio ar y llwythi gwaith cynyddol.

Mae Read Construction yn parhau i gynnig pecynnau gwaith ar y prosiect yng Nghyffordd Llandudno, ac o ganlyniad mae’r cwmni wedi gallu cyflogi 9 o weithwyr ychwanegol i barhau i gyflawni’r gwaith, gan adeiladu ar berthynas gyda Read. Yn ystod y cyfnod hwn,
Mae McKenzie a Jones Joinery hefyd wedi cymryd prentis. Mae’r berthynas sydd wedi’i meithrin gyda Read drwy gyflawni’r prosiect fframwaith hwn wedi galluogi’r Microfusnesau Bach a Chanolig i ehangu drwy gynnig cyfleoedd i brentisiaid a chreu swyddi lleol i bobl leol.

“Mae’r cyfle hwn wedi caniatáu i ni greu McKenzie and Jones Joinery. Rydym yn gobeithio parhau fel partneriaeth, os oes mwy o gyfleoedd am godi yna byddwn yn parhau i adeiladu ar ein tîm ac yn ymdrechu i gynnig ein gwasanaethau i brosiectau mwy gyda Read Construction. Byddwn yn parhau i weithio gyda’n prentis newydd ac yn gobeithio cynnig mwy o waith iddo a fydd yn ei helpu i wella ac ehangu ei wybodaeth gan ei helpu yn y pen draw i gwblhau ei gwrs hyfforddi yn y coleg.”
– Stuart Jones, McKenzie a Jones Joinery

Atebion Trosglwyddadwy:

  • Rydym yn gobeithio parhau i ehangu ein cwmni, bydd hyn yn ein galluogi i dderbyn mwy o becynnau gwaith a fydd yn sicrhau mwy o waith i’n tîm.
  • Gobeithiwn barhau i gynorthwyo ac arwain Zach fel prentis a fydd yn y pen draw yn ddigon cymwys i weithio ar yr holl dasgau sy’n ymwneud â gwaith saer a dod yn aelod gwerthfawr o’r tîm.
  • Rydym yn gobeithio parhau i wella a chryfhau ein perthynas ag adeiladu READ, bydd hyn yn ein galluogi i gydweithio ar brosiectau yn y dyfodol.

In summary

Sector

Datblygu Cadwyn Gyflenwi

Awdurdod lleol

Conwy

Cleient

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos

Mae'r prosiect hwn yn cadw at y Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. I ddysgu mwy cliciwch yma