Dychwelyd i bawb

Cwrt y Crwner a’r Bont, Rhuthun

RL Davies a'i Fab Cyf

Moderneiddio Llys y Crwner presennol a swyddfeydd Cyngor Sir Ddinbych.

In summary

Sector

dinesig

Awdurdod lleol

Sir Ddinbych

Contractwr

RL Davies a'i Fab Cyf

Gwerth

£257k

Ffurf y Contract

JCT

Cleient

Cyngor Sir Ddinbych

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos

Mae'r prosiect hwn yn cadw at y Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. I ddysgu mwy cliciwch yma