Dychwelyd i bawb

Chwarel Craig Y Ddywart, Rhewl

RL Davies a'i Fab Cyf

Adeiladu adeilad hyfforddi/ymarfer corff deulawr yn Chwarel Craig Y Ddywart, Rhewl

Mae’r cyfleuster hyfforddi newydd yn darparu digon o le i’r heddlu ddatblygu’r sgiliau gofynnol sydd yn eu tro o fudd i’r gymuned leol.

In summary

Sector

Golau Glas

Contractwr

RL Davies a'i Fab Cyf

Gwerth

£319k

Ffurf y Contract

Contract Adeiladu Canolradd JCT Rhifyn 2016

Cleient

Heddlu Gogledd Cymru

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos

Mae'r prosiect hwn yn cadw at y Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. I ddysgu mwy cliciwch yma