Dychwelyd i bawb

Bron Y Nant

Wynne Adeiladu

Penodwyd Wynne Construction gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i adeiladu canolfan seibiant newydd ym Mron Y Nant ym Mae Colwyn. Wedi’i ariannu’n rhannol drwy Gronfa Gofal Integredig Cymru, mae’r adeilad yn cynnwys pum fflat wedi’u dodrefnu’n llawn, man cymunedol, ac uned Gofal Dydd Gofal Cymhleth sy’n darparu gwasanaeth seibiant dyddiol i’r rhai ag anghenion cymhleth. Mae siop a chaffi ar wahân hefyd wedi’u hadeiladu ym Meithrinfa Bryn Euryn gan alluogi pobl ag anableddau i ennill sgiliau profiad gwaith gwerthfawr. Roedd timau safle yn ofalus i gadw twneli polythen presennol a fydd yn cael eu defnyddio i dyfu a gwerthu planhigion.

In summary

Sector

Adeilad Cyhoeddus

Awdurdod lleol

Conwy

Contractwr

Wynne Adeiladu

Gwerth

£4.7m

Ffurf y Contract

NEC4

Cleient

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos

Mae'r prosiect hwn yn cadw at y Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. I ddysgu mwy cliciwch yma