Adeiladau’r Goron Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Adeilad Cyhoeddus
Bron Y Nant Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Adeilad Cyhoeddus
Ysgol Corn Hir Cyngor Sir Ynys Môn Addysg
Depo Gerddi Botaneg Cyngor Sir Ddinbych Adeilad Cyhoeddus
Ysgol y Faenol, Bangor Cyngor Gwynedd Addysg
Ysgol Glanrafon, Yr Wyddgrug Cyngor Sir y Fflint Addysg
Ysgol Feithrin, Ysgol Glan Conwy Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Addysg
Cwrt y Crwner a’r Bont, Rhuthun Cyngor Sir Ddinbych dinesig
Chwarel Craig Y Ddywart, Rhewl Heddlu Gogledd Cymru Golau Glas
Ysgol Awel y Mynydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Addysg
Prosiect Ysgol Brynffordd, Cyngor Sir y Fflint Cyngor Sir y Fflint Addysg
Ysgol Glan Clwyd – Canolfan Gymraeg Cyngor Sir Ddinbych Addysg
Canolfan Groeso Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Adeilad Cyhoeddus
Gorsaf Heddlu Pwllheli, Cyngor Sir Gwynedd Heddlu Gogledd Cymru Carcharol
Ysgol Cynfran, Llysfaen, Cyngor Sir Conwy Cyngor Sir Conwy Addysg
Ysgol Cynddelw, Glyn Ceriog Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (CBSW) Addysg
Ysgol Maelor, Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (CBSW) Addysg
Hyb Cymunedol Coleg Llysfasi Coleg Cambria Addysg
Ysgol Bro Alun, Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Addysg
Ysgol Lôn Barcas, Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Addysg
Ysgol Gatholig Crist y Gair Cyngor Sir Ddinbych Addysg
Cyfle i ehangu McKenzie a Jones Joinery Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Datblygu Cadwyn Gyflenwi
Ysgol Hafod Lon Cyngor Gwynedd
Ysgol Awel y Mynydd Rhaglen Manteision Cymunedol Ysgol Awel y Mynydd
Adran Gwaith a Phensiynau Adran Gwaith a Phensiynau Addysg
Tan y Fron – Galliford Try Cymdeithas Tai Pennaf