Adeiladu Gogledd Cymru
Cymunedau
Gyda’n gilydd

Rydym yn darparu llwyfan cydweithredol i gyflawni prosiectau cynaliadwy sy’n cael effaith gadarnhaol ar y gymuned a Chenedlaethau’r Dyfodol.